Αναζήτηση Ιατρών Στην Βιέννη Αυστρία


Εσωτερικό Παθολόγο σε Κλινική, Βιέννη Αυστρία

Facharzt für Innere Medizin (m/w), mit Subspezifizierung für die Infektiologie oder Pulmologie oder klinische Mikrobiologie von Vorteil.

Παιδίατρο σε Κέντρο Παιδικής-Εφηβικής φροντίδας, Βιέννη Αυστρία

Facharzt (m/w) für Kinder- und Jugendheilkunde. Vollzeit/Teilzeit/ auch Stundenbasis möglich

Απαραίτητα προσόντα & δεξιότητες

  • Ολοκληρωμένη ειδικότητα
  • Κλινικές γνώσεις και εμπειρία
  • Πτυχίο Γερμανικών επιπέδου C1
  • Κατάλληλες προϋποθέσεις ένταξης στον Αυστριακό Ιατρικό Σύλλογο
  • Επικοινωνιακές δεξιότητες

Προσφέρουν

  • Εξαίρετο συλλογικό εργασιακό περιβάλλον
  • Σύγχρονες εγκαταστάσεις & εξοπλισμός
  • Υψηλές απολαβές (Χ 14 μήνες)
  • Ευκαιρίες συνεχούς εκπαίδευσης
  • Ευέλικτο πρόγραμμα εργασίας, χωρίς νυκτερινή υπηρεσία

Στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου αναλυτικές πληροφορίες ή/και διευκρινήσεις.

Αποστολή Βιογραφικού: valia.alexandratou@gmail.com

Επικοινωνία τηλ: 6944 561598