20/12/2018 – Προσλήψεις Ιατρών και Οδοντιάτρων για το ΠαρίσιDownload (PDF, 250KB)

*Ο ΙΣΕ σε καμία περίπτωση δεν είναι υπεύθυνος για την παραπάνω αγγελία εργασίας και δεν είναι εκείνος που τη δημοσιεύει, απλά προωθεί το μήνυμα που δέχτηκε από την εταιρεία*