Πωλείται ιατρικός αιματολογικός εξοπλισμός


Πωλείται:

  • Αιματολογικός αναλυτής SYSMEX XS 1000 με δειγματολήπτη.
  • Βιοχημικοί αναλυτές MINDRAY BS 400.
  • Καινούριος MINDRAY BS 200 E.
  • MINDRAY BS 380 σε άριστη κατάσταση.

Πληροφορίες στο: 6973068781