27/11/2018 – Απόσυρση αίτησης για πρόσληψη Ιατρού εργασίας