22/02/2019 – Το Δ.Σ. του Ιατρικού Συλλόγου Ευβοίας καταγγέλλει το πρόχειρο και ανεφάρμοστο σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας