12/03/2019 – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε ιδιώτες Παιδοψυχιάτρους ή επαγγελματίες ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων των μονάδων ψυχικής υγείας των ΝΠΙΔ του κερδοσκοπικού τομέα του άρθρου 12 ΤΟΥ Ν. 4272/2014


Download (PDF, 656KB)