12/02/2018 – Ενημέρωση ιατρών-μελών Ιατρικών Συλλόγων Ελλάδας