11/09/2018 – Διενέργεια εκλογών Ιατρικού Συλλόγου Ευβοίας