09/08/2018 – Ανακοίνωση Ιατρικού Συλλόγου Ευβοίας σχετικά με τη λειτουργία των γραφείων