09/01/2019 – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΥΟ ΙΑΤΡΩΝ ΣΤΟ Ε.Κ.Κ.Ν.Α.Download (PDF, 202KB)

*Ο ΙΣΕ σε καμία περίπτωση δεν είναι υπεύθυνος για την παραπάνω αγγελία εργασίας και δεν είναι εκείνος που τη δημοσιεύει, απλά προωθεί το μήνυμα που δέχτηκε από την εταιρεία*