07/06/2018 – Θέση εργασίας στον Ιατρικό Σύλλογο Εύβοιας