06/09/2018 – Απώλεια ιατρικής σφραγίδας – Πατσίκα Ελένη