02/11/2017 – Περί αδειοδότησης των αυτοτελών ιδιωτικών Μονάδων Ημερήσιας Νοσηλείας (Μ.Η.Ν.) κατ’εφαρμογή του άρθρου 30 του ν. 4486/2017 (ΦΕΚ 115 Α’)


Download (PDF, 346KB)