01/11/2018 – Χορήγηση Αιγίδας του Υπουργείου Υγείας στο Συνέδριο με θέμα: Βέλτιστες πρακτικές στην οργάνωση ενός συστήματος δωρεάς οργάνων και μεταμοσχεύσεων


Download (PDF, 1.75MB)