01/11/2018 – Δελτίο Τύπου: Ενημέρωση για το ύψος των καταβλητέων ασφαλιστικών εισφορών των μελών μας που εμπίπτουν στη διάταξη του αρθ. 39 παρ. 13 του Ν. 438710


Για να διαβάσετε την ανακοίνωση πατήστε εδώ