Μήνυμα προέδρου


 Μήνυμα προέδρου Ιατρικού Συλλόγου Ευβοίας

Αγαπητές και Αγαπητοί Συνάδελφοι, φίλες και φίλοι,

          Μετά από πολλά χρόνια παρουσίας μου στον Ιατρικό Σύλλογο Ευβοίας, σε διάφορες θέσεις, ανέλαβα τη θέση του προέδρου σε αντικατάσταση του άξιου συναδέλφου και φίλου Γιώργου Κοντούλη.

          Όπως όλοι γνωρίζουμε, ο κλάδος μας αντιμετωπίζει σοβαρότατα προβλήματα τόσο στην πρωτοβάθμια όσο και στη δευτεροβάθμια παροχή υπηρεσιών υγείας, μέσα σε ένα γενικά δυσμενές περιβάλλον.

         Έχοντας, λοιπόν, να αντμετωπίσουμε πολλά, είναι αναγκαία η συλλογική προσπάθεια και η συνεργασία όλων των συναδέλφων όπου και όπως δραστηριοποιείται ο καθένας.

         Οι διάφορες επιστημονικές εκδηλώσεις που γίνονται υπό την αιγίδα του Ιατρικού Συλλόγου συμβάλουν στην ανταλλαγή επιστημονικών και άλλων απόψεων μεταξύ των συναδέλφων. Ακόμη, η ιστοσελίδα του Ιατρικού Συλλόγου είναι στη διάθεση του κάθε γιατρού που θέλει να ανακοινώσει οτιδήποτε ή να πληροφορηθεί για τις δραστηριότητες του Συλλόγου μας, αλλά και των άλλων Ιατρικών Συλλόγων της χώρας, καθώς και του Πανελληνίου.

          Όπως γνωρίζετε, τα μέλη του συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου έρχονται και παρέρχονται.

Ο Ιατρικός Σύλλογος παραμένει.

Βοηθήστε να γίνει καλύτερος.

Με  συναδελφικούς χαιρετισμούς

Ο πρόεδρος,

Κωνσταντίνος Βράκας