06/10/2017 – Νέες θέσεις εργασίας


Είστε ακτινολόγος ιατρός με ενεργή εγγραφή στον Ιατρικό Σύλλογο της Αγγλίας; Εκμεταλλευτείτε την άναγκη κάλυψης θέσεων εργασίας για ακτινολόγους επιμελητές (RadiologyConsultants) σε κρατικά νοσοκομεία σε διάφορα μέρη του Ηνωμένου Βασιλείου. Οι άμεσα διαθέσιμοι ακτινολόγοι θα έχουν σειρά προτεραιότητας.
Επιθυμητή η προϋπηρεσία από το Αγγλικό Σύστημα Υγείας αλλά όχι απαραίτητη.
Προσφέρονται ανταγωνιστικά υψηλές αμοιβές. Προωθήστε τα βιογραφικά σας στα Αγγλικά στο yannis.malavakis@riglocums.com

 

Αναζητούμε επειγόντως ιατρούς από την Ελλάδα και Κύπρο με ενεργή εγγραφή στον Ιατρικό Σύλλογο της Αγγλίας – GMC.
Συνεργαζόμαστε με πολλά νοσοκομεία στο Ηνωμένο Βασίλειο και συγκεκριμένα αναζητούμε:
– Αιματολόγους
– Ακτινολόγους Επιμελητές (Consultants)
– Αναισθησιολόγους όλων των βαθμών
– Γαστρεντερολόγους Επιμελητές (Consultants)
– Γυναικολόγους όλων των βαθμών (Consultants+ MiddleGrade + SHO)
– Δερματολόγους Επιμελητές (Consultants + MiddleGrade)
-Ιατρούς Επείγουσας Ιατρικής όλων των βαθμών (Consultants + MiddleGrade + SHO)
– Ογκολόγους όλων των βαθμών (Consultants + MiddleGrade + SHO)
– Οφθαλμιάτρους όλων των βαθμών (Consultants + MiddleGrades + SHO)
– Παιδιάτρους όλων των βαθμών (Consultants + MiddleGrades + SHO)
Απαραίτητη η άδεια ασκήσεως του επαγγέλματος από τον Ιατρικό Σύλλογο της Αγγλίας – GMC
Προσφέρονται ανταγωνιστικά υψηλές χρηματικές αμοιβές.
Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να προωθήσουν τα βιογραφικά τους στα Αγγλικά στο
yannis.malavakis@riglocums.com

 

Η RIGLocums αναζητά Ογκολόγους όλων των βαθμών και ειδικοτήτων για εργασία σε κρατικά νοσοκομεία του Ηνωμένου Βασιλείου.
Οι ενδιαφερόμενοι ογκολόγοι θα πρέπει να είναι διαθέσιμοι για longtermlocumεργασία ανάμεσα από 4 εβδομάδες μέχρι και 12 μήνες.
Υπάρχει δυνατότητα εργασίας και για ογκολόγους που είναι διαθέσιμοι μόνο για μόνιμες θέσεις εργασίας.
Προσφέρονται εξαιρετικά υψηλές εβδομαδιαίες αμοιβές για κάθε ώρα εργασίας.
Απαραίτητη η κατοχή της άδειας εξάσκησης του επαγγέλματος από τον Ιατρικό Σύλλογο της Αγγλίας (GeneralMedicalCouncil – GMC).
Θα σας βοηθήσουμε στην εύρεση διαμονής με πολύ οικονομικό κόστος.
Για περισσότερες πληροφορίες και για την αποστολή των βιογραφικών στα Αγγλικα χρησιμοποιήστε το yannis.malavakis@riglocums.com