04/08/2017 – Νέες θέσεις εργασίας για ιατρούς στο Ηνωμένο Βασίλειο


StaffGrade Οφθαλμίατροι – Άμεσες θέσεις εργασίας σε διάφορα νοσοκομεία του Ηνωμένου Βασιλείου για οφθαλμιάτρους (SPR + SHO). Υπάρχουν πολλές διαθέσιμες θέσεις εργασίας οι οποίες μπορούν να προσαρμοστούν στη διαθεσιμότητα και στις προτιμήσεις αντικειμένου των ενδιαφερόμενων οφθαλμιάτρων.
Συμβόλαια από 1 έως 6 μήνες αλλά και μόνιμες θέσεις εργασίας. Προσφέρονται ανταγωνιστικά υψηλές αμοιβές.
Απαραίτητη η κατοχή της άδειας ασκήσεως του επαγγέλματος από το GeneralMedicalCouncil.
Όλοι οι ενδιαφερόμενοι οφθαλμίατροι μπορούν να προωθήσουν τα βιογραφικά τους στα Αγγλικά στο yannis.malavakis@riglocums.com

H RIGLocums αναζητά Επιμελητές Ακτινολόγους Μαστού με εμπειρία πάνωκαι στη γενική ακτινολογία. Πρόκειται για μία μοναδική ευκαιρία πρόσληψης για εργασία μεγάλης διάρκειας.
Υπάρχουν πολλές πιθανότητες παράτασης του συμβολαίου για τους κατάλληλους ακτινολόγους κάτι που μπορεί να οδηγήσει και σε μόνιμες θέσεις εργασίας σε ένα από τα καλύτερα εθνικά συστήματα υγείας παγκοσμίως, το NHS!
Θα χρειαστεί να έχετε ολοκληρώσει την εγγραφή σας στον Ιατρικό Σύλλογο της Αγγλίας (GMC) και οι άμεσα διαθέσιμοι ακτινολόγοι θα έχουν σειρά προτεραιότητας.
Επιθυμητή η προϋπηρεσία από το NHS αλλά όχι απαραίτητη.
Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να προωθήσουν τα βιογραφικά τους στα Αγγλικά στο yannis.malavakis@riglocums.com

Υπάρχουν σημαντικά κενά σε πολλά νοσοκομεία του Ηνωμένου Βασιλείου για νεαρούς ιατρούς (SpR + SHO) οι οποίοι είναι διαθέσιμοι για εργασία είτε μικρής ή μεγάλης διάρκειας. Θα είναι ιδανικό έαν έχετε εμπειρία από Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών (A&E) καθώς αναζητούμε ιατρούς για τη Βορειοδυτική Αγγλία.
Οι άμεσα διαθέσιμοι ιατροί θα έχουν σειρά προτεραιότητας.
Απαραίτητη η κατοχή άδειας ασκήσεως του επαγγέλματος από τον Ιατρικό Σύλλογο της Αγγλίας.
Η εμπειρία από το Εθνικό Σύστημα Υγείας της Αγγλίας είναι επιθυμητή αλλά όχι απαραίτητη. Πρόκειται για εργασία 1 μηνός με πολλές πιθανότητες παράτασης.
Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να προωθήσουν τα βιογραφικά τους στα Αγγλικά στο yannis.malavakis@riglocums.com

Αναζητούμε επειγόντως ιατρούς από την Ελλάδα και Κύπρο με ενεργή εγγραφή στον Ιατρικό Σύλλογο της Αγγλίας – GMC.
Συνεργαζόμαστε με πολλά νοσοκομεία στο Ηνωμένο Βασίλειο και συγκεκριμένα αναζητούμε:
– Αιματολόγους
– Ακτινολόγους Επιμελητές (Consultants)
– Αναισθησιολόγους όλων των βαθμών
– Γαστρεντερολόγους Επιμελητές (Consultants)
– Γυναικολόγους όλων των βαθμών (Consultants+ MiddleGrade + SHO)
– Δερματολόγους Επιμελητές (Consultants + MiddleGrade)
-Ιατρούς Επείγουσας Ιατρικής όλων των βαθμών (Consultants + MiddleGrade + SHO)
– Ογκολόγους όλων των βαθμών (Consultants + MiddleGrade + SHO)
– Οφθαλμιάτρους όλων των βαθμών (Consultants + MiddleGrades + SHO)
– Παιδιάτρους όλων των βαθμών (Consultants + MiddleGrades + SHO)
Απαραίτητη η άδεια ασκήσεως του επαγγέλματος από τον Ιατρικό Σύλλογο της Αγγλίας – GMC
Προσφέρονται ανταγωνιστικά υψηλές χρηματικές αμοιβές.
Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να προωθήσουν τα βιογραφικά τους στα Αγγλικά στο yannis.malavakis@riglocums.com