Εκπροσώπηση


Διοικητικό Συμβούλιο
Πρόεδρος : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΡΑΚΑΣ
Αντιπρόεδρος : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΛΙΩΤΗΣ
Γραμματέας : ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΩΚΑΣ
Ειδικός Γραμματέας : ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
Ταμίας : ΚΑΡΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΔΑΥΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΚΑΡΤΑΣΗΣ ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ
ΜΠΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΕΥΜΟΡΦΙΑ
ΠΕΠΠΕΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΜΠΑΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΗΝΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Πειθαρχικό Συμβούλιο
Πρόεδρος : ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕΡΖΑΚΗΣ
Αντιπρόεδρος : ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ
Μέλη : ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΣΟΦΙΑΔΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΑΡΩΝΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΣΩΦΡΟΝΙΟΥ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΚΟΥΒΑΡΑΣ
Εξελεγκτική Επιτροπή
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΡΜΟΝΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΗΛΙΟΣ
ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Εκπρόσωποι για τον ΠΙΣ
ΒΡΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΠΑΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕΠΠΕΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΟΦΙΑΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ 
ΤΕΡΖΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΦΩΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Εκπρόσωπος Ο.Κ.Ε.Ν.Ε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΧΑΛΙΩΤΗΣ