05/01/2018 – Θέσεις Εργασίας για Επεμβατικούς Ακτινολόγους στη Βορειοδυτική Αγγλία


ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΣ ΓΙΑ LOCUMΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗ ΑΓΓΛΙΑ
Η RIGLocums αναζητά άμεσα επεμβατικούς ακτινολόγους για κρατικό νοσοκομείο στη Βορειοδυτική Αγγλία για εργασία από 3 έως 6 μήνες. Οι άμεσα διαθέσιμοι ακτινολόγοι θα έχουν σειρά προτεραιότητας. Προσφέρονται εξαιρετικά υψηλές αμοιβές για κάθε ώρα εργασίας όπως επίσης και on-siteaccommodation.
Απαραίτητη η εγγραφή των ενδιαφερόμενων Ακτινολόγων στον Ιατρικό Σύλλογο της Αγγλίας (GeneralMedicalCouncil)
Για περισσότερες πληροφορίες και για την προώθηση των βιογραφικών σας στα Αγγλικά, χρησιμοποιήστε το yannis.malavakis@riglocums.com