Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης


EΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΔΟΣ ΠΟΛΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΣΧΕΣΗ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΕΤΑΞΑ -ΔΡΟΣΙΑ
ΧΑΛΚΙΔΑ 6976834686