Ιατροδικαστές


EΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΔΟΣ ΠΟΛΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΣΧΕΣΗ
ΠΑΣΣΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ 154 ΚΑΣΤΕΛΑ ΕΥΒΟΙΑΣ 2228024786 ΕΙΔΙΚ/ΝΟΣ ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΗΣ